تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

تست-هوش-دایره-های-برش-خورده-۳۰۴۱۱

در شکل زیر، ۹ دایره داریم که هر یک بصورتی، قطعه بندی و رنگ آمیزی شده اند. آیا می توانید دو شکل مکمل هم را بیابید؟ منظور از مکمل، شکل هایی هستند که اگر بر هم منطبق شوند، بدون همپوشانی رنگها بر روی یکدیگر، سطح کل شکل، رنگ شود.

 

تست-هوش-دایره-های-برش-خورده-۳۰۴۱۱

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)