تاریخ انتشار: ۳۰ شهریور ۱۳۹۵

یک ردیف کاشی داریم که در کنار هم قرار گرفته اند. می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام گزینه مناسب آن است؟

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7-51581
یک ردیف کاشی داریم که در کنار هم قرار گرفته اند. می خواهیم کاشی بعدی را پیدا کنیم. کدام گزینه مناسب آن است؟
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%81-%da%a9%d8%a7%d8%b4%db%8c-%d9%87%d8%a7-51581

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)