تاریخ انتشار: ۰۳ مهر ۱۳۹۵

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.  

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b2%d9%86%d8%ac%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d9%81-45041

به این زنجیره حروف نگاه کنید. یکی از حلقه های آن خالی است. آیا می توانید بگویید درون آن چه حرفی باید قرار بگیرد.

 

زنجیره حروف

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)