تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۳۹۵

در یک ساعت عقربه دار، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق اند. آیا می توانید بگویید پس از ۳۲ دقیقه و چند ثانیه، هر دو عقربه در یک راستا قرار می گیرند؟

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d8%b9%d9%82%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b9%d8%aa-4420

در یک ساعت عقربه دار، دو عقربه ساعت شمار و دقیقه شمار بر هم منطبق اند. آیا می توانید بگویید پس از ۳۲ دقیقه و چند ثانیه، هر دو عقربه در یک راستا قرار می گیرند؟

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)