تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۳۹۵

به شکل پایین نگاه کنید، از بین قطعات موجود، دو تا از آنها می توانند یکدیگر را کامل کنند. آیا می توانید این دو قطعه را بیابید؟    

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-41061

به شکل پایین نگاه کنید، از بین قطعات موجود، دو تا از آنها می توانند یکدیگر را کامل کنند. آیا می توانید این دو قطعه را بیابید؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%82%d8%b7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d9%85%d9%84-41061

 

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)