تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

یک مربع  ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند. آیا می توانید بگویید چه عددهایی، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟  

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-24491
یک مربع  ۶×۶ داریم که با اعداد مختلفی پر شده است. همانطور که در شکل مشاهده می کنید، رگه ای از این اعداد، گم شده اند. آیا می توانید بگویید چه عددهایی، جای این اعداد را به درستی پر می کند؟
 %d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%87%d9%88%d9%84-24491

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)