تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

از لوزی قرمز رنگ بالا به لوزی قرمز رنگ پایین!

تست-هوش-مسیر-یک-در-میان-۳۳۲۵
به شکل پایین نگاه کنید، از لوزی قرمز رنگ بالایی شروع کنید و مسیری را ترسیم کنید که در آن، یکی درمیان از یک دایره و یک لوزی عبور کرده باشید. دست آخر هم با رسیدن به لوزی قرمز در پایین شکل، به مسیر خود پایان دهید.
توضیح: در هر نقطه که هستید، حرکت بعدی شما می تواند به بالا/پایین یا چپ/راست انجام شود و از یک نقطه دو بار نباید عبور کرد.
تست-هوش-مسیر-یک-در-میان-۳۳۲۵۱
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

منبع:
ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)