تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

از سری مجموعه معماهای چوب کبریتی

تست-هوش-معمای-چوب-کبریتی-شماره-۰۰۲-۱۸۵۴۱

به شکل زیر نگاه نکنید. آیا می توانید به جابجا کردن ۴ چوب کبریت، ۳ مثلث متساوی الاضلاع بسازید؟

تست-هوش-معمای-چوب-کبریتی-شماره-۰۰۲-۱۸۵۴۱

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)