تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۷

تعدادی ساعت داریم و می خواهیم مکان عقربه ساعت شمار را در ساعت آخر بیابیم.

fu10378

در شکل پایین چهار ساعت می بینیم. آیا می توانید بگویید عقربه ساعت شمار در ساعت چهارم، روی چه عددی قرار خواهد داشت؟

 

fu10377

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

 

 

منبع:ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)