تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۳۹۵

به شکل  نگاه کنید. نسبت دو شکل به هم را در نظر بگیرید. با فرض برقرار بودن این نسبت منطقی، نسبت شکل بعد به کدام گزینه، برقرا خواهد بود؟

تست هوش نسبت شکل ها-۰۲۵۶

تست هوش نسبت شکل ها-۰۲۵۶به شکل  نگاه کنید. نسبت دو شکل به هم را در نظر بگیرید. با فرض برقرار بودن این نسبت منطقی، نسبت شکل بعد به کدام گزینه، برقرا خواهد بود؟

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما
  1. امیر سبزواری می‌گه:

    ۶

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)