تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۳۹۵

به شکل بالای تصویر زیر نگاه کنید، این شکل را دوران می دهیم. به نظر شما کدام گزینه (گزینه ها) می تواند حالت صحیحی از این چرخش را نشان دهد؟

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-03541
به شکل بالای تصویر زیر نگاه کنید، این شکل را دوران می دهیم. به نظر شما کدام گزینه (گزینه ها) می تواند حالت صحیحی از این چرخش را نشان دهد؟
%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%86%d8%b1%d8%ae%d8%b4-03541

برچسب ها:
نظرات شما
  1. گودرزی می‌گه:

    E و c

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)