تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

شبکه ای از نقاط سیاه و سفید داریم….

testing2

در شکل پایین، شبکه ای از نقاط سیاه و سفید داریم. چیدمان بخش وسط این شبکه، مشخص نشده است. آیا می توانید آن را مشخص کنید؟

 

testing2

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)