تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

روزهای هفته با اعداد متفاوتی متناظر شده اند

sunday-puzzle-s-0450

هر یک از روزهای هفته، با یک عدد متناظر شده است. به نظر شما عدد مربوط به روز یکشنبه، چند است؟

 

hoosh1

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)