تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

تست کنکورهای گذشته ادبیات اختصاصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۲)

کدام بیت ذوقافیتین نیست؟

۱)‌خوش است فصل بهاران شراب نوشیدن   /    به روی سبزه و گل همچو آب غلتیدن

۲) بی دلان آغوش جان‌ها وا کنید    /      اشک شوق قرن‌ها دریا کنید

۳) چون توانیم نقش آن زیبا کشید  /     چشم من حیران شد و او را ندید

۴) لیک ملّا شمس را جویا بود  /   هر کجا شمس است آن‌جا می‌رود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

گزینه ۱: نوشیدن و غلطیدن قافیه‌های اصلی و شراب و آب قافیه دوم است

گزینه ۲: کنید ردیف است و وا و دریا قافیه اصلی اما کلمه قرن‌ها و جان‌ها قافیه نمی‌شوند

گزینه ۳: ندید و کشید قافیه اصلی و زیبا و دریا   قافیه دوم است

گزینه ۴: بُوَد و می‌رود قافیه اصلی و جویا و جا  قافیه دوم است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)