تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست دین و زندگی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۱)

خلقت حکیمانه خداوند متعال چه خصوصیاتی دارد و ریشه کار عبث در چیست؟

۱) ایجاد تمایلات و گرایشات و جلوگیری از غرایز – جهل و نادانی

۲) خلقت برای هدف شایسته و اعطای امکانات لازم – جهل و نادانی

۳) ایجاد تمایلات و گرایشات و جلوگیری از غرایز – کبر و خودپسندی

۴) خلقت برای هدف شایسته و اعطای امکانات لازم – کبر و خودپسندی

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ درست است

خدای حکیم مرتکب کار عبث و بیهوده نمی‌شود زیرا کار عبث از نادانی سرچشمه می‌گیرد. هر موجودی را برای هدف شایسته‌ای خلق می‌کند و امکانات رسیدن به آن هدف را هم به او عطا می‌کند و اگر تمایلات و گرایش‌هایی در وجودش قرار داده پاسخ مناسب آن را هم پیش بینی کرده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)