تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

تست زبان انگلیسی عمومی کنکوهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۲)

Tired ………………….. the careless employee’s endless mistakes, the boss sent him to another department

۱)of

۲) for

۳) with

۴) about

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

رییس که از اشتباهات بی پایان کارمند بی دقت خسته شده بود او را به بخش دیگری فرستاد.

توضیح: کلمه of حرف اضافه مناسب برای tired است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)