تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

تست عربی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

عربی

عیّن ما فیه مشتق من فعل مزید:

۱) إن جمیع المسلمین حملوا رایه العلم طوال التاریخ!

۲) الطّفوله من أجمل مراحل عمر الإنسان!

۳) أری فیک کثیراً من الخیر و المروءه و صفاء القلب!

۴) رأیتها و السّرور ظاهر علی وجهها!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

«المسلمین» اسم فاعل از ثلاثب مزید «أسلَمَ» هست زیرا ابتدای آن «مُ» آمده  و عین‌الفعل آن مکسور است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)