تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

ادبیات تخصصی

معنی واژه‌های «ثقت – خایب – حِبر – جیب – فرتوت» به ترتیب کدام است؟

۱)‌اعتماد کردن – ناامید – مرکب – گریبان – پیر

۲) اطمینان – بی بهره – کبود رنگ – یقه – جوانمردی

۳) اعتماد کردن – مایوس – زیور – لباس – فرسوده

۴) درست و صحیح – بی راه رفتن – مرکب – جامه گشاد و بلند – پیر

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ دست است

«حِبر» به معنی «مرکب» است اما «حبری رنگ» یعنی «کبود رنگ»

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)