تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

ac-image-MF1526811095wv

قافیه در کدام بیت درست نیست؟

۱) چون کنی خیره دوستی دعوی    /      همه گفتار هرزه بی معنی

۲) فدای قاصد جانان کزو آسوده شد جانم   /      بشارت‌های خوش داد از اشارت‌های جانانم

۳) هان ای طبیب عاشقان دستی فروکش بر برم     /      تا بخت و رخت و تخت خود بر عرش و کرسی بر برم

۴) جز به من التفات کی کردی   /     غم زشت و نکو کجا خوردی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

دعوی و بی معنی واژگان قافیه و مصوت بلند «ی» حرف قافیه است. مصوت بند «ی» به تنهایی اساس قافیه قرار نمی‌گیرد لذا قافیه‌ی این بیت نادرست و معیوب است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)