تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان-ادبیات-فارسی-کنکور-علوم-انسانی-۳۰۰x292

«زشت – عذاب کردن – زمین زراعی – زبون گردیده» به ترتیب معنی کدام واژه‌ها است؟

۱)‌منکَر – خشم – طارمی – محظور

۲) موحش – غلبه – عقار – مذموم

۳) مذموم – قهر – ضیاع – مخذول

۴) پتیاره – چیره شدن- ضیا – مذلّت

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

معنی درست واژه‌ها:

مذموم: نکوهیده – زشت – مذمت بار

قهر: عذاب کردن – چیزه شدن – غضب

ضیاع: جمع ضیع: زمین زراعی – دارایی

مخذول: خوار – زبون گردیده

گزینه ضیاع در گزینه ۳ مفرد معنی شده است و اگرچه در بسیاری از سوالات جمع یا مفرد بودن تعیین کننده جواب است اما با توجه به سایر گزینه‌ها در این سوال از آن صرف نظر می‌کنیم

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)