تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

«مبارزه – ترک شده – میان دریا – تبهکاری» به ترتیب معانی کدام واژه‌ها است؟

۱) کارزار – طرد – تک – بزه

۲) برآهیختن – متروک – لجّه – فسق

۳) پیکار – متروک – قعر – فسق

۴) ناورد – مهجور – لجّه – فجور

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

معنی درست واژه‌‌ها:

ناورد: مبارزه ، جنگ / مهجور: ترک شده، دور افتاده/ لجّه: میانه دریا / فجور: تبهکاری – گناه کردن – سرپیچی از حق

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)