تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۳۹۷

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان-ادبیات-فارسی-کنکور-علوم-انسانی-۳۰۰x292

نویسندگان و سرایندگان «لایه‌های بیابانی، انقلاب آفریقا، عبور، تاریخ فردریک» به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟
۱) سیمین دانشور، فرانتس فانون، محمّد کاظم کاظمی، آلن رنه لوساژ
۲) یحیی دولت‌آبادی، غسّان کنفانی، محمّد کاظم کاظمی، اثل مانین
۳) محمود دولت‌آبادی، فرانتس فانون، موسوی گرمارودی، توماس کارلایل
۴) محمود دولت‌آبادی، غسّان کنفانی، موسوی گرمارودی، توماس کارلایل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ درست است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)