تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

ac-image-ou1531314016nG

بیت زیر با کدام بیت تناسب معنایی دارد؟

«توسنی کردم ندانستم همی  /   کز کشیدن تنگ‌تر گردد کمند»

۱) مرغی که خبر ندارد از آب زلال  /   منقار در آب شوره دارد همه سال

۲) بند خود از تپیدن چون مرغ سخت سازد  /  در انتظام دنیا هر کس شتاب دارد

۳) توسنی طبع چو رامت شود /  سکه اخلاص به نامت شود

۴) هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان  /  بیدار شو که خواب عدم در پی است هی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ پاسخ درست است

مفهوم مشترک بیت سوال و گزینه ۲ : رهایی ناپذیری / گریز موجب گرفتاری بیشتر است

گزینه ۱: نکوهش غفلت

گزینه ۳: غلبه بر نفس لازمه رسیدن به اخلاص است

گزینه ۴: حتمی بودن مرگ و ضرورت غافل نشدن از ناپایداری دنیا

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)