تاریخ انتشار: ۱۸ فروردین ۱۳۹۸

تست اقتصاد کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

اقتصاد (۴)

اقتصاددانان به دنبال کشف «روابط علت و معلولی» بین پدیده‌های اقتصادی عالم واقع با جمع‌آوری مشاهدات و اطلاعات، نظریاتی را ارائه می‌کنند و سپس به ارزیابی و قبول یا رد آن‌ها می‌پردازند، پس:

۱) آنان نیز با روش علمی، مسائل اقتصادی را مطالعه می‌کنند

۲) شباهت‌های خاصی در روش مطالعه دانشمندان علوم مختلف وجود دارد

۳) در عرصه اقتصاد نیز می‌توان برای رسیدن به هدفی خاص سیاست‌هایی را طراحی و اجرا کرد

۴) نتایج همگی حاصل استفاده از روش‌های اصولی و منطقی مطالعاتی و به اصطلاح شکل‌گیری اقتصاد علمی است

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

اقتصاددانان به دنبال کشف «روابط علت و معلولی» بین پدیده‌های اقتصادی عالم واقع با جمع‌آوری مشاهدات و اطلاعات، نظریاتی را ارائه می‌کنند و سپس به ارزیابی و قبول یا رد آن‌ها می‌پردازند، پس آنان نیز با روش علمی، مسائل اقتصادی را مطالعه می‌کنند

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)