تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست تاریخ کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

تاریخ (۳)

کدام مورد به دولت ایلام که مرکز حکومت‌شان در خوزستان قرار داشت نسبت داده شده است؟

۱) برای همیشه به حکومت سومریان خاتمه دادند

۲) هجوم گوتی‌ها موجب ویرانی بسیاری از شهرهای ایلام شد

۳) نخستین ظروف سفالی با نقش‌های تزئینی،  به وسیله آنان مورد استفاده قرار گرفت

۴) مراسم مذهلی را با روش‌کردن آتش به وسیله شاتن‌ها بر فراز کوه انجام می‌دادند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

سومریان از اقوام ساکن در بین النهرین بودند که در جنوب این منطقه حکومت تشکیل داده بودند در ۲۰۰۰ ق.م ایلامی ها که مرکز حکومت آنان در خوزستان قرار داشت و همواره با سومریان درگیر بودند، آنها را شکست دادند و برای همیشه به حکومت سومریان خاتمه دادند

بررسی سایر گزینه‌ها:

۲) هجوم آشوری‌ها موجب ویرانی بسیاری از شهرهای ایلام شد

۳) ساخت نخستین ظروف سفالی با نقش‌های تزئینی مربوط به تمدن کین در نزدیکی نهاوند است

۴) مقان مراسم مذهبی مادها را با روشن‌کردن آتش بر فراز کوه‌ها انجام می‌دادندن

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)