تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۳۹۸

تست تاریخ کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

کدام سرزمین یکی از مهم ترین مسائل مورد منازعه ایران و روم در سراسر دوره اشکانیان و ساسانیان بود؟

۱) حران

۲) یونان

۳) ارمنستان

۴) آسیای صغیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

رومیان در دوره اشکانیان با ایران همسایه شدند و همسایگی آنان موجب برخورد منافع و در نتیجه جنگ‌های بسیاری شد که تا اواخر دوره ساسانی ادامه پیدا کرد. سرزمین ارمنستان یکی از مهم‌ترین مسائل مورد منازعه ایران و روم بود چرا که ارمنستان جزئی از قلمرو حکومت ایران بود و دولت روم تلاش می‌کرد آن را از ایران جدا کند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)