تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

سوال جغرافی کنکورهای گذشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

جغرافیا

خاک ناحیه پریری در آمریکای شمالی از کدام نوع است و ویژگی آن‌ها چیست؟

۱) چرنوزیوم – هوموس فراوان

۲) پودزول – کانی و هوموس به مقدار کم

۳) پودزول – ترکیبات کربنی زیاد و خاک حاصلخیز

۴) چرنوزیوم – کانی زیاد و از نظر هوموس و ترکیبات کربنی فقیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

از بهترین انواع خاک نواحی معتدل می‌توان از جرنوزیوم نام برد که هوموس فراوان دارد و در جنوب روسیه، ناحیه پامپا در آرژانتین و پریری در آمریکای شمالی دیده می‌شود.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)