تاریخ انتشار: ۱۴ خرداد ۱۳۹۸

تست روانشناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

n00151260-b

ویژگی اساسی رویکردهای «رفتارگرایی» و «انسان‌گرایی» به ترتیب کدام است؟

۱) رفتار باید مشاهده‌پذیر باشد – رفتار انسان ناهشیار است

۲) رفتار انسان اکتسابی است – انسان مسئول رفتار خود است

۳) انسان مسئول رفتار خود است – تجارب الیه نقش اساسی در رفتار فرد دارد

۴) نیازهای غریزی عامل اصلی رفتار انسان هستند – رفتار انسان قابل کنترل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

پیش فرض بنیادین رویکرد رفتاری این است که تمام رفتارها اکتسابی است و در اثر تجربه و تعامل با محیط شکل می‌گیرد.

رویکرد انسان‌گرا با اتخاذ یک نگاه مثبت به رفتار انسان و تاکید بر پذیرش مسئولیت فردی تا حدودی توانسته است دید‌گاههای جبرگرایانه روش‌های مرسوم را به چالش بکشد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)