تاریخ انتشار: ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست روانشناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

n00055402-b

رویکرد انسان‌گرایی به عنوان «نیروی سوم» در مقابل کدام رویکرد مطرح شد؟

۱) رفتارگرایی – روان‌کاوی

۲) زیست‌شناختی – روان‌کاوی

۳) رفتارگرایی  – شناختی

۴) زیست‌شناختی – شناختی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

رویکرد انسان‌گرایی بین دو رویکرد که یکی انسان را تحت تاثیر محیط می‌دانست و دیگری به عوامل غریزی و ناهشیار تاکید داشت قرار گرفت. لذا به آن عنوان «نیروی سوم در روان‌شناسی» را دادند، زیرا برخلاف دو رویکرد دیگر انسان را فردی آزاد و دارای استعداد برای رشد و خودشکوفایی در نظر می‌گیرد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)