تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

زبان انگلیسی (۵)

The student has been ill in bed for two months; now she should work very hard to ……………….  With the others in the class.

۱) keep up

۲) make a difference

۳) take action

۴) do her part

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ درست است

دانش‌آموز دو ماه است که در تخت بیمار بوده است، او حالا باید خیلی سخت کار کند تا پابه‌پای بقیه در کلاس پیش برود

۱) پابه‌پای   ………….. پیش رفتن

۲) تفاوتی ایجاد کردن

۳) اقدام کردن

۴) نقش خود را ایفا کردن

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)