تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۸

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

The teacher, …………… that some of the students had not gotten the point, moved on to the next unit in the book.
۱) not realizing

۲) did not realize

۳) was not realized

۴) she did not realize

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ درست است

معنی: معلم که متوجه نشد تعدادی از دانش‌آموزان آن نکته را متوجه نشده بودند، به سراغ درس بعدی در کتاب رفت

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)