تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۳۹۸

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

Some of the stories …………… in this collection are just summaries of some famous stories.
۱) include

۲) including

۳) included

۴) are including

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ درست است

در جمله‌واره وصفی کوتاه شده (عبارت وصفی) معمولا یکی از دو گزینه زیر می‌تواند درست باشد:

۱) فعل ing دار

۲) p.p (قسمت سوم فعل)

با توجه به اینکه قبل از جای خالی (stories) مفعول فعل عبارت وصفی (هدزمعیث) است قسمت سوم فعل درست است

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)