تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۳۹۸

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

You have to prepare yourself for the interview in which you …………… a number of unexpected questions.
۱) must have asked

۲) might be asked

۳) have to be asked

۴) should have asked

 

 

 

پاسخ:

شما باید خودتان را برای مصاحبه‌ای آماده کنید که در آن ممکن است از شما تعدادی سوال غیرمنتظره پرسیده شود.

توضیح: فعل ask (پرسیدن) یک فعل متعدی دومجهولی است. با توجه به اینکه یکی از مفعول‌ها (you) قبل از جای خالی آمده است جمله ساختار مجهول پیدا می‌کند و به فعل مجهول (گزینه‌های ۲ و یا ۳) نیاز داریم. علاوه بر این به دلیل مفهوم جمله که بیانگر احتمال و امکان است شکل مجهول might است نه have to

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)