تاریخ انتشار: ۰۷ شهریور ۱۳۹۸

تست زبان انگلیسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

Some of the animals now …………. In africa are very close to extinction

۱) they are living

۲) are living

۳) live

۴) living

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

بعضی از حیواناتی که در آفریقا زندگی می‌کنند به انقراض خیلی نزدیک هستند

توضیح: در جمله‌واره وصفی کوتاه شده (عبارت وصفی) معمولا یکی از دو گزینه زیر می‌تواند درست باشد

  • فعل ingدار (ing + شکل ساده فعل)
  • p (قسمت سوم فعل)
  • با توجه به این که اسم قبل از جای خالی (animals) فاعل فعل عبارت وصفی (live) است فعل ing دار درست است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)