تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۸

تست زمین‌شناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

 

تقارن از ویژگی های کدام یک از عوارض سطحی کره زمین است؟

۱) دشت های مغاکی

۲) پشته های اقیانوسی

۳) چین خوردگی‌های بزرگ

۴) گودال‌های اقیانوسی

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

به رشته‌کوه‌های خطی و طویل کف اقیانوس‌ها، پشته اقیانوسی گفته می‌شود. این رشته‌کوه‌های مرتفع زیردریایی شکل متقارنی داشته و در امتداد محور مرکزی آن‌ها دره‌های عمیقی وجود دارد

نکته: البته چین‌خوردگی‌ها نیز دارای تقارن هستند ولی تاکید بر عوارض گزینه پشته‌های اقیانوسی درست است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)