تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۳۹۷

تست زیست‌شناسی کنکور سالهای گذشته رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زیست (۹)

در مهندسی ژنتیک پس از مرحله کلون شدن ژن مورد نظر، کدام عمل زودتر از سایرین انجام می‌گیرد؟

۱)‌پلازمید و ژن خارجی توسط ژل از یکدیگر تفکیک می‌گردند

۲) ترکیبی به محیط کشت سلول‌های تکثیر شده افزوده می‌شود

۳) از یک ژن خارجی نسخه‌های یکسان و متعددی ساخته می‌شود

۴) توالی خاصی از DNA نوترکیب توسط نوعی آنزیم مورد شناسایی قرار می‌گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

در مهندسی ژنتیک پس از مرحله کلون شدن ژن مورد نظر، ‌‌می‌بایست غربالگری انجام شود و طی آن ترکیبی (آنتی بیوتیک) به محیط کشت سلولهای تکثیر شده افزوده شود تا باکتری‌های دارای مولکول DNA نوترکیب  باقی مانده و باکتری‌های فاقد آن از بین بروند

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)