تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

تست عربی اختصاصی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

عربی (۶)

** تذکر : با توجه به نوع فونت شما ممکن است ت گرد عربی به صورت ه همزه دار نشان داده شود. در این سوال همه ت گرد عربی است و ه همزه دار نداریم**

 

« لا أدَعُ مجالسته لحظه خوفا من فقدان شی‌ء من فضائله العلمیه و العملیّه»

۱) حتی برای یک لحظه، همنشینی با او را از بیم از دست رفتن برتری علمی و عملی او ترک نکرده ام!

۲) بخاطر ترس از دست دادن چیزی از فضایل علمی و عملیش لحظه‌ای همنشینی با او را رها نمی‌کنم!

۳) حتی یک لحظه هم مصاحبت با او را ترک نکردم از ترس از دست دادن اندکی از فضیلت‌های علمی و عملی او

۴) برای هم صحبتی با او حتی یک لحظه را از دست نمی‌دهم بخاطر بیم از دست رفتن فضیلت‌های علمی و عملی او

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

کلمات کلیدی : لا أدَعُ / مُجالسته / فقدان

لا أدَعُ:‌ رها نمی‌کنم، – فعل مضارع منفی است [رد سایر گزینه‌ها]

مُجالسته: همنشینی با او [رد گزینه‌های ۳ و ۴]

فقدان:‌از دست دادن، مصدر «فَقَدَ» به معنای از دست داد [رد گزینه های ۱ و ۴]

فَقَدَ» به معنای از دست داد [رد گزینه های ۱ و ۴]

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)