تاریخ انتشار: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

تست عربی تخصصی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

عربی (۴)

(توجه: با توجه به فونت ممکن است ت گرد عربی به صورت ه همزه دار نشان داده شود. همه موارد ه علامتدار ت گرد عربی است)

 

 

عیّن المبتدا لیس موخّرًا:

۱) هناک شابّ ساعٍ لا یاْس له!

۲) لدینا اثناعشر خبرًا عن فوائد شرب الماء!

۳) بییتُتا ذات شُجیزه مثمره خضراء!

۴) عند البحر مصبَ کلّ نهیر یجری فی المدن!

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳ پاسخ درست است

بُیَیْت: مبتدا /ذاتُ: خبر

ترجمه: خانه کوچک ما دارای درختچه پربار سبز رنگی است!

بررسی سایر گزینه‌ها:

۱) هناک: خبر مقدم / شابّْ: مبتدای مؤخر

۲) لدینا : خبر مقدم / إثناعشر: مبتدای مؤخر

۳) عند: خبر مقدم / مصبُّ : مبتدای مؤخر

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)