تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

تست علوم اجتماعی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

علوم اجتماعی (۱)

در رابطه با جهان اجتماعی موارد زیر نشانگر چیست؟

  • جهان اجتماعی و نظم آن پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست
  • عدم توانایی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد
  • اجزا و پدیده‌هایی که کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند

۱) ساخت جهان اجتماعی – بازتولید جهان اجتماعی – گوناگونی جهان‌های اجتماعی

۲) ویژگی جهان‌ اجتماعی – دگرگونی جهان اجتماعی – لایه های عمیق جهان اجتماعی

۳) بازتولید جهان اجتماعی – فروپاشی جهان اجتماعی – لایه های سطحی جهان اجتماعی

۴) تغییرات جهان اجتماعی – گوناگونی جهان اجتماعی – لایه‌های جهان های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

  • جهان اجتماعی و نظم آن پدیده ای طبیعی و تکوینی نیست : ویژگی جهان اجتماعی
  • عدم توانایی حفظ و انتقال فرهنگ به نسل بعد: دگرگونی جهان اجتماعی
  • اجزا و پدیده‌هایی که کمتر در معرض تغییر و تحول قرار می گیرند: لایه‌های عمیق جهان اجتماعی

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)