تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۹۷

تست فلسفه و منطق کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

فلسفه و منطق (۴)

کدام مورد درباره علیت درست است؟

۱) هر تاثیر و تأثری به آن باز می‌گردد

۲) تعاقب دو حادثه است که عقل آن را درک می‌کند

۳) با اتکا به قوانین علمی درک می‌شود

۴) رابطه‌ای است که با بررسی‌های علمی قابل اثبات است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ: گزینه ۱ پاسخ درست است

در رابطه علیت به تاثیر و تأثر میان دو حادثه گواهی داده می شود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)