تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

تست روانشناسی کنکورهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

روانشناسی

مطالعه رفتاری که به فرایند یادآوری اشاره دارد از کدام رویکرد روان شناسی ناشی می شود؟

۱) شناختی

۲) رفتارگرایی

۳) انسان گرایی

۴) زیست شناختی

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ درست است

در رویکرد شناخت ذهن به رایانه تشبیه شده است تا از طریق آن بتوان پدیده‌هایی مثل درو‌ن‌داد، برون‌داد، ذخیره‌سازی و یادآوری داده‌ها را که در سیستم شناختی انسان اتفاق می‌افتد توصیف و تبیین کرد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)