تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

تصمیم.. همت.. ایستادگی.. و موفقیت

یک هفته از آغاز سال تحصیلی گذشت. البته داوطلبان جدی آزمون سراسری کار و تلاش علمی را در ابتدای تابستان شروع کردند و بسته به توان و نیرویی که داشتند همه یا بخشی از آن چه را که فکر می کردند باید انجام دهند، انجام دادند.

با شروع مهر، هم داوطلبان قبلا آغاز کرده و هم داوطلبانی که در هر شرایطی مهر را نقطه ی آغاز می دانند و قبل از آن انجام هیچ فعالیت علمی را مجاز نمی شمرند، در نقطه ی شروع قرار گرفتند و با نواخته شدن زنگ مدرسه گویی شلیک آغاز مسابقه انجام شده است، حرکت و تکاپوی خویش را از نو شروع کردند.

گروهی از داوطلبان کسانی بودند که در تابستان از تمام ظرفیت های شخصی و زمانی استفاده کردند و تلاش علمی خویش را پیش بردند. گروهی دیگر تنها بخشی از ظرفیت ها را مورد استفاده قرار دادند. گاهی به دلیل توانایی جسمی و گاهی به دلیل محدودیت های زمانی، نتوانسته اند آن چه را که تصمیم داشتند انجام دهند. گروه سوم هم کسانی هستند که تا مهر نیاید خون درس شان به جوش نمی آید.

تو جز کدام گروه بوده ای اهمیت ندارد. با قدری تامل جایگاه خودت را پیدا می کنی.

آن چه مهم است این که تمام ما اکنون در لحظه ی آغاز یک ماراتن علمی قرار داریم. تلاش های قبلی، اندوخته هایی هستند که در طول مسیر از آن ها استفاده خواهیم کرد؛ اما این به معنی آن نیست که اگر کسی تازه در آغاز راه است نتواند آماده سازی خوبی انجام دهد.

بگذارید قدری با هم روراست باشیم. سرفصل های درسی پایه در سال های خودشان تدریس شده اند و شما آن ها را امتحان داده اید. سرفصل های درسی پایه ی چهارم را هم اگر فارغ التحصیل هستید، قبلا خوانده اید و اگر در حال تحصیل هستید، اکنون می خوانید. پس واقعیت این است که هیچکدام نسبت به مباحث و موضوعات درسی صفر نیستند. قبول داریم که در حد اعلا هم ممکن است نباشید ولی شما هم بپذیرید که دانسته های هر چند اندکی از آموخته های قبلی در ذهن تان وجود دارد.

درست مانند ورزشکاری که ممکن است مدت کوتاهی از میدان تمرین و مسابقه دور بوده باشد. اگر او بخواهد مجددا تمرین را آغاز کند و به میدان مسابقه باز گردد، لازم نیست تمام تمرین ها و اصول آماده سازی را از ریشه و پایه اجرا کند. بلکه کافی است، اندکی زحمت بکشد، به خود فشار بیاورد، برنامه ی تمرینی منظمی را تدارک ببیند و با جدیت آماده سازی را آغاز کند. سپس باید با تلاش مستمر، تا رسیدن به موقعیت مسابقه و شرکت در مرحله ی پایانی آمادگی خود را حفظ نماید.

ما نیز اکنون همان وضعیت را داریم. کافی است مانند لحظه ی پرواز، کمربندها را محکم کنیم. تصمیم جدی بگیریم، تمام همت خویش را به کار ببریم و در مسیری که انتخاب کرده ایم ایستادگی کنیم. حتما نتیجه ی چنین رویکردی موفقیت خواهد بود.

تجربه ی آزمون های سراسری سال های گذشته نشان داده است داوطلبانی که بسیار زودتر از دیگران تصمیم گرفتند اهداف درخشانی را نیز برگزیدند. تصمیم جدی به موفقیت هم داشتند و درست به همین دلیل زودتر از دیگران قدم در راه نهادند ولی به دلیل نداشتن ایستادگی و مقاومت در برابر دشواری های این مسیر طولانی، نتایج دلخواه کسب نکردند.

و خلاف آن ها بسیار کسانی که در همین روزها و هفته ها تلاش خویش را آغاز کردند ولی به دلیل اتخاذ یک تصمیم جدی، صرف کردن تمام نیرو و توان و از همه مهم تر ایستادگی کامل در برابر مشکلات و دشواری های این فعالیت توانستند موفقیت دلخواه را نصیب خویش نمایند.

تو از کدام دسته ای؟

تصمیم گرفته ای؟

حاضری تمام توان و نیرویت را به کار بگیری؟ فقط برای این که توانایی هایت به اثبات برسد. آماده ای؟

پس کمربندت را محکم کن و در مقابل تمام مشکلات و دشواری ها بایست. اطمینان داشته باش موفقیت انتظارات را می کشد.

 

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)