تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

رعایت اصول تغذیه زمان و مکان خاصی ندارد و پیوستگی آن منجر به بهبود عملکرد تمامی اعضای بدن از جمله سیستم مغز و حافظه می شود

۱-۱۳

رعایت اصول تغذیه زمان و مکان خاصی ندارد و پیوستگی آن منجر به بهبود عملکرد تمامی اعضای بدن از جمله سیستم مغز و حافظه می شود بنابراین بهتر است افراد برای همیشه از یک الگوی صحیح تغذیه ای پیروی کنند تا با ارتقای سطح سلامت، زندگی شاداب تری را نیز داشته باشند و در مواقع خاص ناچار به تغییر عادات نادرست خود نباشند. با رعایت مسائل مربوط به تغذیه در مسیر کنکور راه موفقیت خود را هموارتر کنید

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)