تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۶

این دو تصویر چند تفاوت با هم دارند؟

fu8239

در دو تصویر ظاهراً مشابه زیر تفاوتهایی وجود دارد. آنها را پیدا کنید. برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید

fu8239

 

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)