تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

در هر درسی، یا در بین بعضی دروس که یکی پایه دیگری است، مباخثی هستند که دارای مطالب مشابه هستند.

۱۶۸۲۳۱۷۲۶۹۱۶۳۱۳۶۱۹۳۱۹۵۱۴۷۱۸۰۲۴۸۲۲۹۱۲۰۱۰۸۶۲

در هر درسی، یا در بین بعضی دروس که یکی پایه دیگری است، مباخثی هستند که دارای مطالب مشابه هستند. مطالبی که دارای تفاوتهای ریزی هستند و در صورت توجه نکردن، احتمال اشتباه و به اصطلاح قاطی کردن بین آنها زیاد است. در این نوع مباحث به تشابهات و تفاوتها دقت کنید و برای خود یادآورهای مخصوص بسازید. یادآور به جمله، شعر یا اصطلاح و تشبیه خاصی گفته می‌شود که یک مطلب را به یاد ما می‌آورد. با ساخت یادآور احتمال اشتباه و قاطی کردن به کمترین حد خود می رسد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)