تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۶

بین دو تصویر چند اختلاف وجود دارد؟

fu9404

بین دو تصویر ظاهرا مشابه زیر چند اختلاف وجود دارد. آنها را پیدا کنید

fu9404

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)