تاریخ انتشار: ۰۱ آبان ۱۳۹۷

به مانند هر خصوصیت دیگری، تمرکز هم با تمرین بهتر می‌شود.

D1736814T15865625(web)(b)

به مانند هر خصوصیت دیگری، تمرکز هم با تمرین بهتر می‌شود. برای بهبود تمرکز روی مطالب درسی باید ابتدا اراده داشته باشید و سپس خودتان را باور کنید. با بازه‌های زمانی کم تمرکز را تمرین کنید و وقتی جواب داد، بازه‌ها را طولانی تر کنید. به طور مثال ابتدا زمانهای پنج دقیقه‌ای در نظر بگیرید و سعی کنید در این زمانها تمرکز خود روی مطالب درسی را حفظ کنید. پس از عادت کردن آن را به هفت دقیقه، در مرحله بعدی ده دقیقه و … همینطور ادامه دهید تا بتوانید در مدتی حدود نیم ساعت تا چهل دقیقه روی مطالعه تمرکز کنید. معمولا نمی توان بیشتر از این مدت زمان متمرکز ماند. برنامه خود را بر اساس مدت زمانی که می‌توانید تمرکز کنید بچینید و با افزایش زمان تمرکز برنامه را تغییر دهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)