تاریخ انتشار: ۰۹ فروردین ۱۳۹۸
توهم نزن! درس ها را بلدی...

توهم نزن! درس ها را بلدی…

مشکل این روزهایت چیست؟

زحماتت به هدر رفته است چون درس ها را فراموش کرده ای؟

هرچه خوانده بودی از یادت رفته است؟

و…

  • وقت گنجینه ای ارزشمند و موضوع مهمی است که در صورت جدی نگرفتن به سرعت هدر می رود. بی توجهی به این سرمایه ی ارزشمند نه تنها از این بُعد که کار و فعالیتی انجام نشود و فرصت از دست برود دارای اهمیت است بلکه شکل دیگری از اتلاف وقت در قالب وسواس نسبت به کارهایی که انجام می شود خود را نشان می دهد و این همان مشکلی است که این روزها بسیاری از داوطلبان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

برخی از داوطلبان وقتی این روزها به سراغ جزوه ها و برگه های خلاصه نویسی خود می روند، احساس می کنند تمام مطالب جزوه ها و برگه ها را فراموش کرده اند. این احساس، ریشه ی بروز مشکلاتی برای آنان می شود.

  • استرس ناشی از احساس فراموشی مطلب، سبب کاهش شدید بازده خواهد شد. این حس فراموشی که در برخی درس ها مانند دین و زندگی، قسمت های حفظی شیمی، فرمول های فیزیک و ریاضی، زیست شناسی، اغلب درس های رشته ی علوم انسانی خود را نشان می دهد، سبب تهدید نتیجه و زحمات چندین ماهه ی داوطلبان می شود.
  • وسواس ناشی از احساس فراموشی، سبب توقف بیش از حد روی موضوعات و مباحث درسی خواهد شد. طبیعی است که با این توقف که معمولا بهانه ی مرور بیش تر و عمیق تر را به دنبال دارد، پرداختن به افزایش سرعت تست زنی که نیاز واقعی داوطلبان است به حاشیه رانده خواهد شد. مرور یک مطلب بیش از نیاز واقعی زمان می گیرد و از یک سو دفعات مرور کاهش می یابد و از سوی دیگر پرداختن به تست و لزوم زدن تست های زماندار که نیاز اصلی است فراموش می شود. نتیجه آن خواهد شد که داوطلب همواره در یک نقطه متوقف می شود.
  • چه باید کرد؟

ماجرا به توقع داوطلب از ابزاری که تهیه کرده است، باز می گردد. خلاصه نویسی، ابزاری است که با کمک آن تیترها، موضوعات و مطالب مهم به سرعت مورد مطالعه قرار می گیرد. این انتظار که وقتی برگه ی خلاصه نویسی را نگاه می کنید، بتوانید همانند ارائه ی کنفرانس مطالب را به خاطر بیاورید، انتظار غیر معقولی است. یادآوری مطالب بهانه و زمینه ای مناسب می خواهد که پرسش های تستی به خوبی از عهده ی فراهم ساختن این بهانه بر می آیند. پس لازم نیست وقتی خلاصه ها را نگاه می کنید، تمام مطالب به خاطرتان بیاید. خلاصه ها تنها برای حفظ آمادگی ذهنی در حول و حوش موضوع هستند.

میزان ماندگاری مطالب در ذهن با کمک یک دوره تست که ترجیحا هم تعداد با تست های آزمون سراسری در هر درس باشد، سنجیده می شود. برای این که آمادگی خود را نسبت به مباحث دین و زندگی بسنجید، کافی است ۲۵ تست دین و زندگی بزنید و سپس آن ها را مورد بررسی و رفع اشکال قرار دهید. مطمئنا استفاده ی چنین روشی برای تان از وسواس به خرج دادن و استرس داشتن، بیش تر خواهد بود.

هر زمان که احساس عدم تسلط کافی آزارتان داد، به سراغ کتاب تست خود بروید و از مبحث مورد نظر چند تست به صورت تصادفی (Random) بزنید، در این صورت به راحتی خواهید فهمید احساس ایجاد شده در ذهن تان صرفا یک توهم بوده است. در دوره ی مرور هیچ گاه به دلیل یک احساس اشتباه، روی جزوات و خلاصه نویسی ها مکث و توقف نکنید.

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)