تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
تکنیک های افزایش کیفیت مطالعه

*تکنیک های افزایش کیفیت مطالعه

– تمرکز

– دقت

موضوعات:

 • تمرکز
  • تعریف و ویژگی های تمرکز

۲-۱ روش های افزایش تمرکز در هنگام مطالعه

۳-۱ تمرین های افزایش تمرکز

 • دقت
  • تعریف و ویژگی های دقت

۲-۲ روش های افزایش دقت

۳-۲ تمرین های افزایش دقت

بخش ۱: تمرکز

بخش ۱-۱:

تعریف و ویژگی های تمرکز

نگه داشتن توجه، ذهن و سیستم های پردازش کننده روی یک موضوع به صورت نسبی.

ویژگی های تمرکز:

 • عملی دشوار برای همه
 • نیازمند تمرین و تلاش
 • به صورت نسبی

عوامل کاهش تمرکز

 1. استرس ها، وسواس ها
 2. عدم اعتماد به نفس
 3. شیوه های غلط مطالعه
 4. مشکلات جسمی
 5. محیط نامناسب مطالعه
 6. افکار مزاحم

و……

بخش ۲-۱:

روش های افزایش تمرکز در هنگام مطالعه:

 • انتخاب محیط مناسب مطالعه:

محیط مطالعه باید شرایط زیر را داشته باشد:

الف- ثابت و اختصاصی

ب- نور مناسب

ج- دمای مناسب

د- حداقل سر و صدا

ه- رعایت شرایط صحیح نشستن

 • ثبت مدت زمان تمرکز:

اگر تصور می کنید، تمرکز کافی ندارید:

الف- مدت زمان تمرکز خود را یادداشت کنید (مدت زمانی که در واحد مطالعاتی با تمرکز مطالعه داشته اید.)

ب- تصمیم بگیرید این مدت زمان را افزایش دهید.

ج- تمرین کنید ۸۵-۸۰% از واحد مطالعاتی خود را با تمرکز مطالعه نمایید.

 • استفاده از شیوه های صحیح مطالعه:

از شیوه های صحیح مطالعه و حل تمرین برای هر درس استفاده نمایید. در هنگام مطالعه یادداشت برداری را فراموش نکنید.

 • مطالعه با علاقه:
 • هر فعالیت مورد علاقه ای با تمرکز بیشتری انجام می شود.
 • ذهن بر روی کار ناخوشایند تمرکز نمی کند.
 • الویت شما باید رسیدن به اهداف باشد.

درس را راهی برای رسیدن به اهداف بدانید.

فعالیت ناخوشایند ——–» فعالیت خوشایند و هدفدار

                   با توجه به هدف

 • استفاده از زمان های پربازده:
 • زمان هایی که در آن ها بیشترین تمرکز را دارید، شناسایی کنید.
 • در زمان های مشخص شده به مطالعه دروس ضعیف تر و یا دروس اختصاصی (که به تمرکز و توجه بیشتری نیاز دارند.) بپردازید.
 • هدف گذاری های مشخص و روشن:
 • در واحد زمانی، مبحث مشخصی (تعداد صفحه و تمرین مشخص) را مطالعه نمایید.
 • این کار باعث می شود جدیت شما هنگام مطالعه بالا برود و با تمرکز بیشتری به مطالعه بپردازید.
 • سعی کنید هر بار، مقدار کمی این برنامه را افزایش دهید.
 • شروع مطالعه با دروس آسانتر:
 • مطالعه هر روز را با دروسی که از نظر شما ساده تر هستند و به آن ها علاقه بیشتری دارید، آغاز نمایید.
 • دروس دشوارتر را در زمان هایی که انرژی بیشتری دارید، مطالعه نمایید.
 • بارش فکری
 • در صورتیکه فکر و دغدغه ای ذهن شما را درگیر کرده است، آن را یادداشت نمایید.
 • این کار باعث خارج شدن هیجان فکر از ذهن شما می شود.
 • زمانی را در روز به بررسی و پرداختن به این افکار اختصاص دهید.
 • سلامت جسمی:
 • هر روز زمانی را به ورزش اختصاص دهید. (روزانه ۱۵ الی ۳۰ دقیقه)
 • تغذیه مناسب را رعایت نمایید. (استفاده از مواد غذایی تازه سبب نشاط و شادابی ذهن خواهد شد.)
 • تفریح هفتگی را فراموش نکنید.

۱۰ـ سلامتی ذهن:

 • استرس، وسواس و خود گویی های منفی (من نمی توانم، من برای این کار ساخته نشدم و….) شبب بالا رفتن آدرنالین خون خواهد شد و عملکرد ذهن پایین می آید.
 • نگرانی ها و استرس های خود را جدی بگیرید.
 • درصدد رفع این موارد باشید.
 • در صورت عدم بهبود این وضعیت به متخصص مربوط مراجعه نمایید.

۱۱ـ یادداشت برداری:

 • یادداشت برداری را حتما در برنامه مطالعه خود قرار دهید.
 • دروس عمومی و اختصاصی باید خلاصه نویسی داشته باشند.

فواید یادداشت برداری:

 • جلوگیری از وسواس
 • کمک حافظه حرکتی به افزایش تمرکز
 • انتقال به حافظه بلند مدت

۱۲ـ مرور اهداف:

یکی از دلایل عدم تمرکز بر فعالیت ها و وظایف، نداشتن هدف است.

وقتی انگیزه باشد، نگرش نیز تغییر می کند و روش انجام کار دگرگون خواهد شد.

 • لیست اهداف خود را یادداشت کنید.
 • هر روز آن ها را مرور کنید.
 • رسیدن به اهداف خود را باور کنید.

بخش ۳-۱:

تمرین های افزایش تمرکز

 • گفتگوی درونی:

همواره حواس پرتی در هنگام مطالعه وجود دارد. هنگامی که در هنگام مطالعه افکار مزاحم مانع از تمرکز شما می شود:

 1. خونسردی خود را حفظ کنید.
 2. با خود تکرار کنید.

«حواست را جمع کن و اینجا باش!»

 • انجام امور با دست غیر غالب:

در طول روز مدت زمانی را به انجام امور با دست غیر غالب خود بپردازید.

 • برای مثال اگر راست دست هستید، چند دقیقه با دست چپ کار کنید.

این کار را وقتی می خواهید واحد مطالعاتی خود را تغییر بدهید نیز انجام دهید.

فواید:

 • تمرین هر دو نیمکره مغز
 • آماده سازی ذهن
 • افزایش تمرکز
 • بستن چشمان:

چند ثانیه چشمان خود را ببندید. در فضای منزل حرکت کنید.

فواید:

 • پویایی هر چه بیشتر ذهن
 • فعال شدن هر دو نیمکره
 • افزایش تمرکز
 • برعکس کردن اجسام:

در اتاق یا منزل قاب عکس ها یا تابلوها را برعکس نمایید. به مدت ۱ ساعت سعی کنید تصاویر را به این صورت مشاهده نمایید.

فواید:

 • افزایش دقت
 • پویایی ذهن
 • افزایش تمرکز
 • تجسم تمرکز آور:

بسیاری از موارد شما تمایلی به مطالعه ندارید و علاقه ندارید مطالعه کنید.

در این زمان ها:

 • زمان هایی که با تمرکز مطالعه می کردید به یاد آورید.
 • انرژی و انگیزه آن زمان را یاد آور شوید.

فواید:

 • تداعی وضعیت آن زمان برای مغز
 • افزایش انگیزه
 • افزایش تمرکز
 • تکنیک پومودورو:
 • یک کار انتخاب کنید.
 • زمان سنج را به مدت ۲۵ دقیقه تنظیم نمایید.
 • خود را بر روی انجام کار متمرکز کنید تا زمانیکه زمانسنج به صدا در بیاید.
 • در طول این زمان هر فکر مزاحمی که به ذهن شما آمد یادداشت کنید و فعالیت را ادامه دهید.
 • پس از به صدا در آمدن زمان سنج، بین ۳ تا ۵ دقیقه استراحت کنید و دوباره زمان سنج را به مدت ۲۵ دقیقه تنظیم نمایید.
 • پس از هر ۴ بار، ۱۵ الی ۳۰ دقیقه استراحت کنید.
 • تصویر ذهنی:
 • نگه داشتن تصاویر ذهنی دلخواه، توانایی تمرکز را به نحو چشم گیری افزایش می دهد.
 • هر روز چند نوبت و به مدت چند دقیقه، به تصاویر دل خواه خود فکر کنید.
 • ابتدا آن را کلی تر ببینید و سپس وارد جزئیات شوید؛ تمام اجزای آن را ببینید و به تدریج و با تمرینات مکرر، تصویر را واضح تر نمایید.
 • وضوح را به درجه ای برسانید که تصویر ذهن، همچون منظره ای طبیعی زنده، به نظر برسد.

بخش ۲:

بخش ۱-۲:

تعریف و ویژگی های دقت

توجه غیر ارادی از طریق حواس پنجگانه را دقت می نامند.

دقت مهارتی شناختی است که میزان بهره وری از اطلاعات را افزایش می دهد و به خاطر سپردن و یادآوری مطالب را راحت تر می نماید.

دقت امری ذاتی نیست و با تمرین قابل افزایش است.

حواس پنجگانه نقش مهمی در دریافت اطلاعات و تاثیر زیادی روی دقت یا بی دقتی دارد.

درصد ورود اطلاعات از طریق حواس پنج گانه:

بینایی ۷۵%

شنوایی ۱۳%

بویایی ۶%

چشایی ۳%

لامسه ۳%

دقت، اولین مرحله از مراحل انتقال اطلاعات به حافظه بلند مدت است.

حافظه حسی —» حافظه کوتاه مدت

                دقت

 

حافظه کوتاه مدت —» حافظه بلند مدت

                     مرور

بخش ۲-۲:

روش های افزایش دقت:

 • فعال بودن در هنگام یادگیری:
 • پیش از حضور در کلاس مطالب را پیشخوانی نمایید.
 • در کلاس یادداشت برداری کنید.
 • در بحث های کلاسی شرکت نمایید.

در صورتیکه توجه و تمرکز شما در یادگیری افزایش یابد، دقت شما در هنگام حل تمرین ها و آزمون های آزمایشی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.

 • مدیریت زمان:
 • کمبود وقت و عدم مدیریت زمان، سبب کاهش دقت می شود.
 • برای هر درس در آزمون سراسری زمان مشخصی وجود دارد که باید مهارت مدیریت آن را تمرین نمایید.
 • روزانه ۳۰ دقیقه تست زنی به شیوه زماندار را در منزل تمرین نمایید.
 • همزمان خوانی:
 • یکی از دلایل بی دقتی، سرگردانی بین خطوط است.
 • با استفاده از کشیدن مداد زیر خطوط سعی کنید، چشمتان را با دستان هماهنگ نمایید.

هماهنگی سبب افزایش دقت می شود.

 • مشخص کردن نکات کلیدی هر سوال:
 • به دلیل عدم دقت بر روی داده های هر پرسش، بی دقتی رخ می دهد.
 • دور داده های سوال (فعل ها، کلمات کلیدی و…) در هر پرسش خط بکشید.
 • در این حالت چشم شما نسبت به کلمات کلیدی حساس شده و با دقت بیشتری پرسش ها را مطالعه می نمایید.
 • منظم نوشتن:
 • به دلیل کمبود فضا در آزمون، ممکن است بی دقتی رخ دهد.
 • در منزل از چرک نویس های کوچک استفاده نمایید.
 • مرتب نوشتن را تمرین نمایید.
 • کنار گذاشتن سوالات دشوار در ابتدای آزمون:
 • در ابتدای آزمون به دلیل تکمیل نبودن آمادگی ذهنی و استرس ابتدایی، تمرکز و دقت پایین است.
 • بنابراین بهتر است ابتدا به سوالات آسان پاسخ داده شود تا آمادگی ذهنی بالا رود و بی دقتی کاهش پیدا کند.
 • آمادگی جسمانی مطلوب:

خواب و تغذیه مناسب را فراموش نکنید.

بخش ۳-۲:

تمرین های افزایش دقت

تمرین ۱:

 • هر روز کتابی را بردارید.
 • یک پاراگراف آن را مشخص کنید.
 • تعداد حرف خاصی مانند ”م، ب، س، د و یا …“ در آن پاراگراف را پیدا کنید.
 • این کار به دقت شما بسیار کمک می کند.

تمرین ۲:

 • به اطراف خود نگاه کنید.
 • تمام اجسام و وسایلی که به یک رنگ خاص هستند (مثلا آبی) به خاطر بسپارید.
 • چشمان خود را ببندید و سعی کنید آن ها را به یاد بیاورید.

تمرین ۳:

 • لیست بی دقتی های به دست آمده از هر آزمون را یادداشت نمایید.
 • شب قبل از آزمون های آزمایشی آن ها را مرور کنید.
 • پس از آزمون بی دقتی های جدید را وارد لیست نمایید.
 • این کار باعث می شود ذهن شما نسبت به بی دقتی ها حساس شود و کمتر این کار انجام شود.

 

برای رسیدن به مهارت لازم در تمرکز، تند خوانی و دقت، باید تمرین کنید و صبور باشید.

صبر لازمه موفقیت است.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)