تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۳۹۷

رقابت پذیر باشید و به کسانی که شما را ناموفق می‌بینند ثابت کنید که اشتباه می‌کنند.

۲۰۱۵۹۶۱۲۵۹۳۴۱۰a

در اطراف شما کسانی هستند که فکر می‌کنند شما توانایی موفق شدن را ندارید. این افراد به شما به چشم یک بازنده نگاه می‌کنند. به جای اینکه تسلیم این نگاهها شوید در مقابل آنها بایستید و با اطمینان به خود نشان دهید که آنها اشتباه می‌کنند و شما فردی موفق و توانا هستید. تمامی انسانهای بزرگ چنین خصلتی را در خودشان پرورش داده‌اند. شما نیز این خصلت را در خودتان پرورش دهید و پس از موفقیت با غرور به خودتان نگاه کنید و از اینکه به دیگران ثابت کرده‌اید که اشتباه می‌کنند و موفق هستندلذت ببرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)